Home » integritetspolicy
lucaswallman

Tack för att du besöker Bitcoincasinos.com. Vi sätter högsta värde på din integritet. Vänligen läs igenom följande integritetspolicy (Policy) eftersom den förklarar allt som rör din personliga och icke-personliga information som samlas in när du besöker BitcoinCasinos.com (Webbplatsen).

Alla besökare bör läsa detta meddelande samt våra användarvillkor innan de använder webbplatsen. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen bekräftar du att du har läst och förstått dessa policyer.

1. Information som vi samlar in

Vi samlar in en mängd olika uppgifter på BitcoinCasinos.com för att förbättra din upplevelse genom att förbättra våra tjänster. De data vi samlar in inkluderar:

Loggdata
Våra servrar registrerar automatiskt den vanliga logginformationen som skickas till oss av webbläsaren. Detta sker varje gång en användare besöker vår webbplats.

Dessa uppgifter inkluderar IP-adressen (Internet Protocol) för din enhet, typ och version av din webbläsare, de sidor du tittar på, tid och datum för ditt besök, hur länge du tillbringar på varje sida och annan information. Vi använder loggdata för att driva webbplatsen, analysera trender och lösa problem.

Enhetsdata
Vi kan samla in information om den enhet du använder för att komma åt webbplatsen för att anpassa våra tjänster till den. Typ av enhet, operativsystem, speciella enhetsidentifierare, enhetsinställningar och geografisk information ingår alla i dessa data.

De uppgifter vi samlar in baseras på de särskilda inställningarna och programvaruinställningarna för din enhet. För att förstå vilka uppgifter som din enhets tillverkare eller programvaruleverantör delar med oss rekommenderar vi att du läser deras policyer.

Personuppgifter
Från tid till annan kan vi be dig om personuppgifter. Dessa kan innehålla din e-postadress. Din e-postadress kan vara nödvändig för att registrera dig för nyhetsbrev, skapa ett konto eller svara på förfrågningar.

Det är frivilligt att lämna personuppgifter, och vi ser till att all information hanteras med största omsorg och enligt gällande sekretesslagar.

Vi hoppas kunna ge dig en smidig surfupplevelse, få en djupare förståelse för användarnas preferenser och kontinuerligt förbättra våra tjänster genom att samla in denna information. Vi tar säkerheten för dina uppgifter på allvar och har skyddsåtgärder på plats, så att du kan vara lugn.

2. Rättslig grund för behandling

De rättsliga grunderna som styr hur vi på BitcoinCasinos.com behandlar din personliga information fungerar som hörnstenen i vårt engagemang för din integritet. Dessa rättsliga grunder garanterar att våra förfaranden för insamling och behandling av uppgifter motsvarar höga standarder, skyddar dina rättigheter och upprätthåller fullständig öppenhet.

Fullgörande av avtal: Vi använder dina uppgifter för att fullgöra ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder för att ingå ett avtal. Detta innebär att vi erbjuder de tjänster du ber om och ser till att din upplevelse är felfri.

Berättigade intressen: Behandling för legitima ändamål gör det möjligt för oss att bedriva forskning, förbättra våra tjänster och försvara våra rättigheter samtidigt som vi tar hänsyn till dina integritetsintressen.

Samtycke: Vi behandlar uppgifter med ditt uttryckliga samtycke för vissa ändamål, t.ex. för att skicka nyhetsbrev. Samtycket kan återkallas när som helst utan att det påverkar tidigare behandlade uppgifter.

Rättsliga skyldigheter: Vi behandlar uppgifter för att upprätthålla våra juridiska skyldigheter, säkerställa efterlevnad av lagar och lösa tvister.

Datasäkerhet: Vi prioriterar datasäkerhet högt, sparar inte uppgifter längre än vad som krävs och vidtar försiktighetsåtgärder för att undvika obehörig åtkomst, förlust och ändring.

Internationella överföringar: Vissa uppgifter kan komma att behandlas i andra länder än ditt eget. Vi ser till att dina uppgifter skyddas av lagen i alla relevanta områden.

Dina rättigheter: Dina uppgifter är under din kontroll. Du har möjlighet att överföra information till en tredje part, begränsa dess användning och be om åtkomst, uppdateringar eller korrigeringar.

Kontakta oss eller lämpliga tillsynsorganisationer om du har klagomål eller vill avsluta prenumerationen. Du är dessutom alltid fri att avregistrera dig från våra e-postmeddelanden och meddelanden.

3. Insamling och användning av information

På BitcoinCasinos.com samlar vi in, lagrar, använder och avslöjar information för en mängd olika mål som kompletterar dina intressen och förbättrar din tid på vår webbplats.

Anpassad upplevelse: Genom att anpassa innehållet på vår webbplats till dina preferenser och maximera ditt deltagande kan vi göra din upplevelse där mer skräddarsydd.

Kommunikation: Information gör det möjligt för oss att kommunicera med dig. Vi använder den för att komma i kontakt med dig, erbjuda hjälp och hålla dig uppdaterad om specialerbjudanden, varor och tjänster.

Analys och utveckling: Datainsamling gör det möjligt för oss att analysera användningsmönster, göra marknadsundersökningar och utveckla vår webbplats, våra applikationer och vår närvaro på sociala medier.

Förbättrade fördelar: Vi använder information för att ge dig fler fördelar, t.ex. genom att anordna tävlingar och skicka information om våra erbjudanden.

Reklam och marknadsföring: Informationen gör det möjligt för oss att skicka relevanta annonser och reklammaterial om våra varor och tjänster samt information om andra företag som vi tror att du kan vara intresserad av.

Rättslig efterlevnad: Vi behandlar uppgifter enligt lagar och förordningar om dataskydd för att uppfylla juridiska skyldigheter och lösa tvister.

Utlämnande till tredje part: Även om skyddet av din integritet är vår högsta prioritet kan vi dela personuppgifter med externa servicepartners för att leverera högkvalitativa tjänster och förbättra användarupplevelsen.

Din kontroll: Dina preferenser avgör vilken information som samlas in och hur den används. Dina uppgifter kan begränsas eller begränsas i användning, begäras för åtkomst eller korrigering, eller till och med överföras till andra tredje parter.

Öppenhet: Vi använder transparenta datapraxis för att se till att du är fullt medveten om hur din information samlas in, hanteras och används.

4. Utlämnande av personuppgifter till tredje part

Vårt främsta mål är att skydda dina personuppgifter. Vi är fast beslutna att skydda integriteten och säkerheten för den information som du delar med oss. Även om vi kan dela personuppgifter med noggrant utvalda tredje parter, tar vi alltid dina integritetsrättigheter på allvar.

Tjänsteleverantörer: Vi kan dela personuppgifter med externa tjänsteleverantörer för att förbättra din upplevelse på vår plattform. Dessa företag hjälper oss att tillhandahålla en mängd olika tjänster, såsom IT-support, datalagring, webbhotell, underhåll, marknadsföring med mera.

Partners för datainsamling: Vi samarbetar med ett fåtal externa organisationer för att samla in och bearbeta data för analyser, marknadsundersökningar och affärsutveckling. Detta gör det lättare för oss att framgångsrikt hantera och förbättra vår webbplats, våra applikationer och våra sociala medieplattformar.

Professionella rådgivare: Vi kan lämna ut personuppgifter till konsulter som tillhandahåller viktiga insikter för vår affärsverksamhet och expansion, t.ex. advokater, finansiella rådgivare och andra konsulter.

Operatörer av betalningssystem: Vi kan dela personuppgifter med operatörer av betalningssystem för att möjliggöra transaktioner och betalningar.

Datasäkerhet: Innan vi lämnar ut personuppgifter till en tredje part ser vi till att parten samtycker till att följa dataskyddslagarna. De måste införa nödvändiga skyddsåtgärder för att skydda dina uppgifter och garantera att de används på ett lagligt sätt.

Delning med ett syfte: Vårt utlämnande av användarinformation till tredje part motiveras alltid av ett specifikt mål och överensstämmer med vårt engagemang för att tillhandahålla en sömlös och fördelaktig användarupplevelse.

Ditt samtycke: Vi delar aldrig din personliga information med andra parter utan att få ditt tillstånd, såvida det inte är nödvändigt för att uppfylla juridiska skyldigheter eller driva legitima affärsintressen.

5. Internationella överföringar av personlig information

På BitcoinCasinos.com anstränger vi oss för att upprätthålla de högsta nivåerna av datasäkerhet och integritet, även när din information överförs över nationsgränser. Var medveten om hur din personliga information kan hanteras och förvaras i olika länder när du skickar den till oss.

Platser för datalagring: Vår primära operativa bas är i Estland, där vi lagrar och behandlar majoriteten av de personuppgifter vi samlar in. Våra dotterbolag, partners och tredjepartsleverantörer kan ibland ha kontor utomlands.

Utländska tredje parter: Genom att ge oss dina personuppgifter förstår och godkänner du att vi kan lämna ut dina uppgifter till utländska tredje parter. Dessa utländska företag kan vara engagerade i analys, databehandling eller andra stödaktiviteter.

Skydd av dina uppgifter: Vi tar datasäkerhet på allvar och ser till att all överföring av personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) till länder utanför EES skyddas av nödvändiga försiktighetsåtgärder.

En av dessa åtgärder kan vara att använda branschstandardiserade dataskyddsklausuler som certifierats av Europeiska kommissionen eller andra erkända rättsliga förfaranden.

Hänsyn till jurisdiktion: Det är viktigt att förstå att när dina personuppgifter överförs till ett land utanför EES kan det hända att andra länders dataskyddsbestämmelser inte är desamma som de som gäller inom EES.

Även om vi gör vårt yttersta för att välja tredje parter som prioriterar dataskydd högt, är det viktigt att vara medveten om eventuella skillnader i det rättsliga skyddet.

Riskmedvetenhet: Vi är medvetna om att det kan innebära vissa risker att lämna ut personuppgifter till parter i länder med annan dataskyddslagstiftning. Trots dessa risker är vi fast beslutna att endast samarbeta med tillförlitliga partner som följer branschstandarder för datasäkerhet och integritet.

Du bekräftar: Du bekräftar och samtycker till den potentiella internationella överföringen av din information genom att använda vår plattform och ge oss din personliga information. Oavsett var dina uppgifter befinner sig kan du vara säker på att vi är fast beslutna att upprätthålla deras säkerhet, konfidentialitet och lagliga hantering.

6. Dina rättigheter och kontroll av din personliga information

Val och samtycke: Genom att ge oss dina personuppgifter ger du oss tillstånd att samla in, behålla och använda dem i enlighet med vår integritetspolicy. Om du är under 16 år måste du ha din förälders eller vårdnadshavares tillstånd att besöka webbplatsen och skicka in personlig information där. Även om det är frivilligt, bör du vara medveten om att delning av dina uppgifter kan påverka hur du använder vår plattform.

Information från tredje part: Du kan vara säker på att vi kommer att behandla alla personuppgifter om dig som vi får kännedom om från en tredje part med samma omsorg och respekt som den information du direkt tillhandahåller oss.

Om du är en tredje part som ger oss information om någon annan, garanterar du att du har den personens tillstånd att göra det.

Begränsning av insamling och användning: Du kan begränsa insamlingen och användningen av dina personuppgifter. Om du samtycker till dataanvändning för marknadsföring och vill återkalla ditt samtycke är det bara att kontakta oss. Om du begär användningsbegränsningar kommer vi att förklara deras effekter på plattformen och din tjänsteanvändning.

Åtkomst och dataportabilitet: Du har rätt att begära information om de personuppgifter vi för närvarande har om dig. Vi kommer att ge dig denna information om du vill ha den på ett lättförståeligt sätt.

Dessutom har du rätt att begära en kopia av dina uppgifter. Dessutom kommer vi att vidta åtgärder för att uppdatera all information vi har om dig som du anser är felaktig, ofullständig eller föråldrad.

Anmälan om dataintrång: Vi ska följa alla relevanta regler och förordningar i det osannolika fallet av ett dataintrång. Om det sker ett intrång kommer vi att undersöka det omedelbart och meddela dig vilka åtgärder vi vidtar för att åtgärda det och skydda dina uppgifter.

Klagomål och kontakt: Kontaktuppgifter finns i vår integritetspolicy. Om du har klagomål på våra databehandlingsförfaranden eller tror att vi har brutit mot en relevant dataskyddsförordning, vänligen kontakta oss.

Vi kommer att undersöka ditt klagomål och återkomma till dig med resultaten, tillsammans med de åtgärder vi planerar att vidta för att avhjälpa problemet.

Avsluta prenumeration: Du kan välja att inte ta emot meddelanden från oss eller ta bort din e-postadress från vår databas genom att använda de alternativ för avregistrering som anges i meddelandet eller genom att kontakta oss.

7. Cookies

Vi använder “cookies” för att lära oss mer om hur du använder vår webbplats och hur du interagerar med den. En cookie är en liten datafil som vår webbplats lagrar på din dator och kommer åt varje gång du besöker den.

Med hjälp av denna teknik kan vi bättre förstå hur du interagerar med vårt innehåll och anpassa din upplevelse så att den passar dina behov. Det är viktigt att förstå att cookies inte innehåller personligt identifierande information och inte påverkar hur din enhet normalt fungerar.

Cookies är viktiga för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. De ger oss användbar information för att studera användarnas beteende, så att vi kan förbättra webbplatsens användbarhet, innehåll och funktionalitet.

Vi kan mer effektivt anpassa våra erbjudanden för att passa dina krav och intressen genom att använda cookies. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare för att förhindra att cookies används om du väljer att avvisa dem.

Tänk dock på att detta kan begränsa din tillgång till specifika funktioner eller personligt anpassat innehåll och påverka webbplatsens fullständiga prestanda. Se även vår omfattande cookiepolicy för ytterligare information om hur vi använder cookies.

8. Företagsöverlåtelser

Vi på BitcoinCasinos.com arbetar hårt för att ge dig en pålitlig och pedagogisk plattform för att lära dig mer om världen av onlinekasinon och kryptovalutaspel.

Vi vill se till att du är medveten om våra policyer som involverar företagsöverföringar och säkerheten för din personliga information som en del av vårt engagemang för transparens och användarnöjdhet.

Det du behöver veta är följande:

Dataöverföring i affärstransaktioner: Din personliga information kan överföras som en del av tillgångarna om BitcoinCasinos.com byter ägare som ett resultat av ett förvärv, sammanslagning eller konkurs.

Detta innebär att all information som vi samlar in från dig kan ges till den eller de parter som förvärvar oss och tar över vår verksamhet.

Säkerställa kontinuitet och användarupplevelse: Företagsöverlåtelser kan ske av flera skäl, t.ex. för att förbättra tjänsternas kvalitet, utöka räckvidden eller omstrukturera verksamheten.

Oavsett omständigheterna kan du vara säker på att BitcoinCasinos.com kommer att fortsätta att behandla all personlig information som skickas med samma grad av omsorg och säkerhet som du har kommit att förvänta dig.

Skydd av din information: Vi vill försäkra dig om att vi, i händelse av en företagsöverföring, kommer att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda och säkra dina uppgifter.

Oavsett eventuella förändringar i ägande eller ledning förblir vi orubbliga i vårt åtagande att skydda integriteten för dina uppgifter.

Utlämnande till tredje part: Trots våra bästa ansträngningar kan det finnas fall där tredje part är inblandad i överföringen av tillgångar.

I dessa fall kommer vi endast att lämna ut personuppgifter på de sätt som beskrivs i vår integritetspolicy. Dessa tredje parter kan vara tjänsteleverantörer för datalagring, advokater och andra organisationer som är avgörande för förfarandet för företagsöverlåtelse.

Ditt samtycke är viktigt: Din fortsatta användning av BitcoinCasinos.com indikerar att du är medveten om denna möjlighet och accepterar den.

Du samtycker till den troliga överföringen av dina uppgifter som en del av sådana transaktioner om du använder vår plattform. Vi betonar dock att vårt engagemang för att upprätthålla datasäkerhet och integritet aldrig kommer att avstå.

Skydda din upplevelse: Vi är transparenta med dig när vi diskuterar företagsöverlåtelser och kommer att se till att du är medveten om hur dina uppgifter kan hanteras i händelse av sådana förändringar.

Vi försäkrar dig om att alla åtgärder som vidtas kommer att vara förenliga med vårt engagemang för att ge dig en säker och lärorik användarupplevelse.

9. Gränser för vår policy

Även om vi arbetar hårt för att skydda din personliga information är det viktigt att förstå att endast den information som samlas in och behandlas av BitcoinCasinos.com omfattas av vår integritetspolicy. Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser, som var och en har sina specifika sekretesspolicyer och förfaranden.

Innehållet, procedurerna eller policyerna på dessa externa webbplatser är inte vårt ansvar. Besökare rekommenderas att noggrant studera sekretesspolicyn för alla externa webbplatser som de kan komma åt via vår plattform för att få insikt i hur de samlar in, lagrar och använder data.

Genom att använda vår webbplats godkänner du att du har läst och förstått att vår integritetspolicy endast gäller för BitcoinCasinos.com och att alla andra externa webbplatser som du interagerar med omfattas av deras integritetspolicyer och användarvillkor.

10. Ändringar i denna policy

Vi kan regelbundet komma att revidera eller ändra denna integritetspolicy för att återspegla ändringar i våra rutiner eller rättsliga krav. Alla uppdateringar av policyn kommer att noteras på denna sida med ett nytt giltighetsdatum som kommer att visas.

För att hålla dig uppdaterad om hur vi skyddar och säkrar besökarnas personuppgifter uppmuntrar vi dem att kontrollera denna sida ofta. Om du fortsätter att använda BitcoinCasinos.com efter att ändringar har gjorts i denna policy, innebär det att du godkänner de nya villkoren.

11. Register över personlig information

Inspektion av din personliga information

BitcoinCasinos.com har ett register över personlig information. Skicka e-post till vårt dataskyddsombud på [email protected] med eventuella frågor eller förfrågningar om personuppgifter.

Denna sekretesspolicy har utformats specifikt för att skydda dina uppgifter och göra våra rutiner tydliga. Vi värdesätter ditt förtroende och är fast beslutna att skydda din integritet.

Radering av personuppgifter

Den registrerade användaren kan välja att be om radering av sina uppgifter, vilket innebär att de tas bort från våra filer. Individer kan starta denna procedur genom att skicka e-post till [email protected] och be om att få sina uppgifter raderade.

Dessutom kan användare begära att bli borttagna från vår e-postlista genom att skicka oss sin e-postadress. Dessutom kan kunder omedelbart avregistrera sig från vår kommunikation genom att klicka på den angivna länken “avregistrera”.

Tveka inte att kontakta vår BitcoinCasinos personuppgiftsansvarige (EU GDPR) och dataskyddsombud (EU GDPR) på [email protected] om du har några frågor, önskemål om förtydliganden eller funderingar kring skydd och radering av personuppgifter.

Vi lägger stor vikt vid att skydda din integritet och säkerheten för dina uppgifter, och vi är fast beslutna att svara på alla frågor du kan ha.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna policy eller vill begära, ändra eller ta bort uppgifter om personuppgifter som samlas in av denna webbplats, vänligen kontakta oss med hjälp av de uppgifter som anges på vår Kontakta oss-sida. Vid behov kan vi begära identitetsverifiering genom relevant information eller dokumentation.

lucaswallman

Lucas Wallman är en erfaren skribent med mer än fem års erfarenhet av kryptovalutor, finanser och spelindustrin. Lucas är född och uppvuxen i Stockholm och har haft ett djupt intresse för finansiella marknader sedan barndomen. På sin fritid spelar han gärna fotboll, utforskar naturen och läser om de senaste framstegen inom kryptovalutor, finans och spel. Han har tidigare arbetat för Aftonbladet, Dagens Industri och Expressen.