Home » anvandarvillkor
lucaswallman

BitcoinCasinos.com (hädanefter “Webbplatsen”) tillhandahåller information relaterad till spelaktiviteter med bitcoins.

I enlighet med de lagar som anges inom den jurisdiktion som anges i den adress som anges i avsnittet Kontakta oss nedan, tillhandahåller företaget som äger och driver BitcoinCasinos.com (annars “Företaget”) denna specifika uppsättning villkor som alla besökare, inklusive dig (annars “Användaren”) måste följa under användningen av denna webbplats.

Användning av webbplatsen kan inkludera, men är inte begränsat till, surfning, interaktiva spel, nedladdning av innehåll och/eller andra aktiviteter som utförs medan minst en webbsida på webbplatsen är öppen i din webbläsare.

Om du inte samtycker till följande villkor ska du omedelbart avbryta din användning av denna webbplats.

Godkännande av villkor

Genom att titta på och interagera med denna webbplats ingår varje användare ett juridiskt bindande avtal som innehåller alla dessa villkor. Användaren samtycker till att vara bunden av denna version av Villkoren under detta besök, och eventuella framtida uppdateringar av Villkoren under framtida besök.

Ändringar av villkoren

Företaget kan behöva uppdatera dessa villkor från tid till annan. Eventuella ändringar kan påverka Användarens rättigheter, ansvar och skyldigheter vid besök på Webbplatsen. Det är Användarens ansvar att granska Villkoren i enlighet med detta. Under inga omständigheter kommer företaget att hållas ansvarigt och/eller ansvarigt för förlust eller skada till följd av ändringar i villkoren.

Behörighet

För att vara juridiskt berättigad att använda denna webbplats måste användaren uppfylla följande behörighetsvillkor nedan. Om alla villkor inte kan uppfyllas ska du omedelbart avbryta användningen av webbplatsen.

Användaren måste vara minst 18 år gammal vid åtkomst till denna webbplats från USA och/eller myndighetsåldern i något land, provins, stat och/eller organiserad region (hädanefter “jurisdiktion”) från vilken webbplatsen nås.

Minderårigt spelande är ett brott i vissa jurisdiktioner; därför samtycker användaren vid tidpunkten för varje besök att han eller hon har uppnått lämplig ålder för att vara berättigad att besöka denna webbplats.

Det är användarens enda och personliga ansvar att avgöra vilka lagar eller förordningar som gäller i den jurisdiktion från vilken användaren har tillgång till webbplatsen och att se till att användaren agerar lagligt i den jurisdiktionen genom att använda webbplatsen.

Företaget accepterar inget ansvar om sådan användning strider mot eller bryter mot lagar och/eller förordningar i den jurisdiktion där användaren befinner sig.

Användning av webbplatsen

Användare samtycker till att använda webbplatsen på ett sätt som överensstämmer med de villkor som anges häri. När användaren besöker denna webbplats bekräftar och samtycker användaren till alla följande förbehåll:

 • Företaget förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra, ta bort eller lägga till någon del eller något element på webbplatsen utan föregående meddelande till användarna.
 • Användaren samtycker till att inte missbruka, störa, förstöra och/eller på annat sätt negativt ändra webbplatsen genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber, nyckelordsläsare och/eller annat material som kan vara skadligt och/eller tekniskt skadligt.
 • Användaren samtycker till att inte använda informationen, tjänsterna och/eller det interaktiva innehållet på något sätt som direkt eller indirekt kan kopplas till någon kriminell eller olaglig aktivitet.
 • Användaren samtycker till att endast använda informationen, tjänsterna och/eller det interaktiva innehållet på ett sätt som är personligt till sin natur och/eller sitt resultat.
 • Den tillhandahållna informationen och tillgången till interaktivt innehåll får inte, vid någon tidpunkt, användas eller distribueras på ett sätt som är kommersiellt till sin natur och/eller sitt resultat. (Kommersiell distribution av information och/eller innehåll som tillhandahålls på denna webbplats är strängt förbjuden).
 • Information, råd och/eller rekommendationer som tillhandahålls på webbplatsen tillhandahålls endast i informations- eller underhållningssyfte.
 • Tjänsterna tillhandahålls “i befintligt skick” och “som tillgängliga”. Företaget lämnar inga garantier för att webbplatsen kommer att vara fri från fel eller utelämnanden, eller att webbplatsen kommer att vara tillgänglig utan avbrott och i ett fullt fungerande skick vid alla tidpunkter.

Begränsningar

Användare samtycker till att företaget inte ska hållas ansvarigt och/eller ansvarigt, och samtycker till att ersätta helt och utan reserv, mot eventuella förluster, skador, brott och/eller annan effekt som uppstår genom tillgång till webbplatsen, användningen av dess tjänster och/eller all information som finns på webbplatsen.

Företaget ska INTE tillhandahålla någon ersättning, monetär eller på annat sätt, för att tillgodose eventuella skador eller förluster som användaren lidit till följd av:

 • någon användning av tjänster eller webbplatsinnehåll som bryter mot dessa villkor
 • användning av tjänster eller innehåll på webbplatsen som anses vara av kommersiell och/eller icke-personlig natur
 • tekniska och/eller elektroniska fel som orsakas av någon enhet som används för att komma åt webbplatsen, inklusive fel från användarens internetleverantör;
 • eventuell förlust eller förvanskning av data som härrör från användarens åtkomst till webbplatsen, inklusive filer och/eller program som laddats ner och som kan innehålla virus, föroreningar och/eller destruktiva funktioner, och
 • felaktigheter, ofullständigheter och/eller brist på aktualitet i information och/eller tjänster som tillhandahålls av oss och/eller tredje parts webbplatser.

Webbplatser som tillhör tredje part

Användare bekräftar och godkänner att tredje parts webbplatser eller webbsidor som länkas till via sidor på denna webbplats är separata enheter från denna webbplats och inte ska behandlas eller anses vara under samma villkor som denna webbplats.

Användare samtycker vidare till att företaget inte kommer att hållas ansvarigt för eventuella skador eller förluster som orsakas av och/eller till följd av information, interaktivt innehåll och/eller alla aktiviteter som utförs på dessa tredjepartswebbplatser.

Meddelande om risk

Bitcoin backas inte upp och dess värde garanteras inte av någon finansiell institution. Användningen av bitcoins innebär för användaren alla risker för att bitcoins kan bli värdelösa i värde. Användare uppmuntras att undersöka användningen av bitcoins och överväga riskerna innan de köper bitcoins i syfte att spela.

Företaget ger absolut ingen garanti för det framtida värdet av några bitcoins som används under spelpraxis.

Ansvarsfriskrivning

Visst innehåll på denna webbplats är uttalanden av åsikter, inte fakta. Företaget accepterar inget ansvar för någon direkt, indirekt eller följdförlust av något slag som härrör från användningen av innehållet på denna webbplats.

Företaget lämnar ingen garanti för att tjänsten är tillgänglig och vi kan inte heller ta ansvar för någon form av avbrott i tjänsten som ligger utanför vår kontroll. Vi garanterar inte riktigheten, aktualiteten eller fullständigheten av något innehåll som visas på denna webbplats. Vi kan inte ta ansvar för något felaktigt eller ofullständigt innehåll som finns på denna webbplats.

Företaget förbehåller sig också rätten att införa begränsningar för vissa funktioner eller begränsa åtkomsten till delar av eller hela webbplatsen när som helst, med eller utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande.

Allt material som finns på denna webbplats är endast avsett för informations- och underhållningssyften och det utgör inte uppmaning till spel. Det är förbjudet att använda informationen på denna webbplats på något sätt som strider mot lokal, federal och/eller internationell lagstiftning.

Gällande lag och jurisdiktion

Om inget annat anges styrs dessa användarvillkor av lagar och/eller förordningar i den jurisdiktion som anges i adressen i avsnittet Kontakta oss på denna webbplats. Om inget annat anges ska dessutom alla tvister som uppstår i samband med dessa villkor avgöras av domstolarna i den jurisdiktionen.

lucaswallman

Lucas Wallman är en erfaren skribent med mer än fem års erfarenhet av kryptovalutor, finanser och spelindustrin. Lucas är född och uppvuxen i Stockholm och har haft ett djupt intresse för finansiella marknader sedan barndomen. På sin fritid spelar han gärna fotboll, utforskar naturen och läser om de senaste framstegen inom kryptovalutor, finans och spel. Han har tidigare arbetat för Aftonbladet, Dagens Industri och Expressen.