Home » servicevoorwaarden
Jan Jaap Bolkesteijn

BitcoinCasinos.com (hierna “Site”) biedt informatie met betrekking tot gokactiviteiten met behulp van bitcoins.

In overeenstemming met de wetten die zijn opgesteld binnen de jurisdictie die is vermeld in het adres in de sectie Contact hieronder, biedt het bedrijf dat BitcoinCasinos.com bezit en exploiteert (hierna te noemen “Bedrijf”) deze specifieke set voorwaarden en bepalingen waaraan alle bezoekers, inclusief u (hierna te noemen “Gebruiker”) zich moeten houden tijdens het gebruik van deze site.

Het gebruik van de site kan omvatten, maar is niet beperkt tot, browsen, het spelen van interactieve spellen, het downloaden van inhoud en / of andere activiteiten die worden uitgevoerd terwijl ten minste een webpagina op de site is geopend in uw webbrowser.

Als u niet akkoord gaat met de volgende voorwaarden, dient u het gebruik van deze site onmiddellijk te staken.

Aanvaarding van voorwaarden

Door deze Site te bekijken en er interactief mee om te gaan, gaat elke Gebruiker een wettelijk bindende overeenkomst aan waarin al deze Voorwaarden zijn opgenomen. De Gebruiker gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan deze versie van de Voorwaarden tijdens dit bezoek, en eventuele toekomstige updates van de Voorwaarden tijdens toekomstige bezoeken.

Wijzigingen in voorwaarden

Het kan nodig zijn dat het Bedrijf deze Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerkt. Wijzigingen kunnen van invloed zijn op de rechten, verantwoordelijkheden en verplichtingen van de Gebruiker tijdens zijn bezoek aan de Site. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de Voorwaarden dienovereenkomstig te bekijken. In geen geval zal de Onderneming verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor verlies of schade als gevolg van wijzigingen in de Voorwaarden.

Geschiktheid

Om wettelijk in aanmerking te komen voor het gebruik van deze Site, moet de Gebruiker voldoen aan de onderstaande voorwaarden om in aanmerking te komen. Als niet aan alle voorwaarden kan worden voldaan, moet het gebruik van de site onmiddellijk worden gestaakt.

De Gebruiker moet ten minste 18 jaar oud zijn bij toegang tot deze Site vanuit de Verenigde Staten en/of meerderjarig zijn in een land, provincie, staat en/of georganiseerde regio (hierna “Jurisdictie”) van waaruit de site wordt bezocht.

Gokken door minderjarigen is in sommige rechtsgebieden een misdrijf; daarom stemt de Gebruiker er bij elk bezoek mee in dat hij of zij de juiste leeftijd heeft bereikt om deze Site te mogen bezoeken.

Het is de eigen en persoonlijke verantwoordelijkheid van de Gebruiker om te bepalen welke wet- of regelgeving van toepassing is in de Jurisdictie van waaruit de Gebruiker de Site heeft bezocht en om ervoor te zorgen dat de Gebruiker legaal handelt in die Jurisdictie door gebruik te maken van de Site.

Het Bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid indien dergelijk gebruik in strijd is met of in strijd is met de wetten en/of voorschriften van de Jurisdictie waarin de Gebruiker zich bevindt.

Gebruik van de website

Gebruikers stemmen ermee in de website te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de Voorwaarden die hierin worden uiteengezet. Bij het bezoeken van deze Site erkent en stemt de Gebruiker in met de volgende voorbehouden:

 • De Onderneming behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken delen of elementen van de Site aan te passen, te verwijderen of toe te voegen zonder de Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen.
 • De Gebruiker stemt ermee in de Site niet te misbruiken, verstoren, vernietigen en/of anderszins nadelig te wijzigen door het bewust introduceren van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen, trefwoordlezers en/of andere materialen die kwaadaardig en/of technisch schadelijk kunnen zijn.
 • De Gebruiker stemt ermee in de informatie, diensten en/of interactieve inhoud niet te gebruiken op een manier die direct of indirect in verband kan worden gebracht met criminele of onwettige activiteiten.
 • De gebruiker stemt ermee in om de informatie, diensten en/of interactieve inhoud alleen te gebruiken op een manier die persoonlijk van aard en/of resultaat is.
 • De verstrekte informatie en de toegang tot interactieve inhoud mogen op geen enkel moment worden gebruikt of verspreid op een manier die commercieel van aard en/of resultaat is. (Commerciële verspreiding van informatie en/of inhoud op deze Site is ten strengste verboden).
 • Informatie, advies en/of aanbevelingen die op de Site worden verstrekt, zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve of amusementsdoeleinden.
 • De Services worden geleverd op een ‘AS IS’ en ‘AS AVAILABLE’ basis. Het bedrijf biedt geen garantie dat de Site vrij zal zijn van fouten of omissies, noch dat de Site te allen tijde ononderbroken en in volledig werkende staat beschikbaar zal zijn.

Beperkingen

Gebruikers stemmen ermee in dat de Onderneming niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk kan worden gehouden, en stemmen ermee in om de Onderneming volledig en zonder voorbehoud schadeloos te stellen voor verlies, schade, overtreding en/of andere gevolgen die voortvloeien uit de toegang tot de Site, het gebruik van de diensten en/of de informatie op de Site.

De Vennootschap zal GEEN vergoeding geven, in geld of anderszins, voor enige schade of verlies geleden door de Gebruiker als gevolg van:

 • elk gebruik van diensten of Site-inhoud dat in strijd is met deze algemene voorwaarden
 • elk gebruik van diensten of Site-inhoud dat geacht wordt commercieel en/of niet-persoonlijk van aard te zijn
 • technische en/of elektronische storingen veroorzaakt door een apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Site, met inbegrip van storingen door de internetprovider van de Gebruiker;
 • verlies of beschadiging van gegevens als gevolg van de toegang van de Gebruiker tot de Site, met inbegrip van gedownloade bestanden en/of programma’s die virussen, besmettingen en/of destructieve eigenschappen kunnen bevatten; en
 • onnauwkeurigheid, onvolledigheid en/of gebrek aan actualiteit van informatie en/of diensten die door ons en/of websites van derden worden verstrekt.

Websites van derden

Gebruikers erkennen en gaan ermee akkoord dat websites van derden of webpagina’s waarnaar wordt gelinkt via pagina’s op deze Site afzonderlijke entiteiten zijn van deze Site, en niet zullen worden behandeld of beschouwd als vallend onder dezelfde Voorwaarden als deze Site.

Gebruikers stemmen er verder mee in dat de Vennootschap niet verantwoordelijk of aansprakelijk kan worden gehouden voor schade of verlies veroorzaakt door en/of voortvloeiend uit informatie, interactieve inhoud en/of enige en alle activiteiten uitgevoerd op deze websites van derden.

Risicomelding

Bitcoin wordt niet gedekt en de waarde ervan wordt niet gegarandeerd door een financiële instelling. Het gebruik van bitcoins brengt voor de gebruiker het risico met zich mee dat bitcoins waardeloos kunnen worden. Gebruikers worden aangemoedigd om het gebruik van bitcoins te onderzoeken en de risico’s te overwegen voordat ze bitcoins kopen om te gokken.

Het bedrijf geeft absoluut geen garantie over de toekomstige waarde van bitcoins die gebruikt worden tijdens gokpraktijken.

Disclaimer

Sommige inhoud van deze Site is een mening en geen feit. Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de inhoud op deze website.

De Vennootschap geeft geen garantie voor de beschikbaarheid van de service, noch kunnen wij verantwoordelijkheid aanvaarden voor enige vorm van onderbreking van de service die buiten onze macht ligt. We geven geen garantie voor de nauwkeurigheid, tijdigheid of volledigheid van de inhoud die op deze website wordt weergegeven. We kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor enige of onjuiste of onvolledige inhoud die op deze website wordt aangetroffen.

Het bedrijf behoudt zich ook het recht voor om op elk gewenst moment, met of zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken beperkingen op te leggen aan bepaalde functies of de toegang te beperken tot een deel van of de hele site.

Al het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve en amusementsdoeleinden en vormt geen uitnodiging om te gokken. Het gebruik van informatie op deze website op een manier die in strijd is met de lokale, federale en/of internationale wetgeving is verboden.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Tenzij anders vermeld, zijn deze gebruiksvoorwaarden onderworpen aan de wetten en/of voorschriften van het rechtsgebied dat wordt vermeld in het adres in het gedeelte Contact opnemen op deze website. Bovendien zullen, tenzij anders aangegeven, alle geschillen die ontstaan in verband met deze voorwaarden worden beoordeeld door de rechtbanken van een dergelijke jurisdictie.

Jan Jaap Bolkesteijn

Jan Jaap Bolkesteijn staat bekend als een vooraanstaande expert in de wereld van crypto en beleggingen. Met een achtergrond in fiscale economie van de Universiteit van Amsterdam, heeft Jan Jaap zijn carrière gewijd aan het verdiepen in de financiële sector, eerst als financieel adviseur en later als analist in de dynamische wereld van cryptocurrency en blockchain. Zijn vermogen om complexe financiële processen op een begrijpelijke manier te vertalen heeft hem een gerespecteerde naam opgeleverd in de industrie. Zijn artikelen en analyses zijn verschenen op prominente platforms zoals BuyShares.co.uk, EconomyWatch.com, Bankr.nl en CryptoNews. Nu, met zijn groeiende interesse in de potentie van blockchain en crypto-gokken, is Jan Jaap een gewaardeerde stem geworden bij BitcoinCasinos.com. Hier combineert hij zijn diepgaande kennis van financiële markten met de opwindende wereld van online crypto-casino's, en zet hij zich in om lezers te voorzien van betrouwbare inzichten en gidsen in deze niche.